Ökoiskola - történet

ÖKOISKOLA TEVÉKENYSÉGÜNK 2005-2012

 

ÖKOISKOLA TEVÉKENYSÉGÜNK

Korunk egyre nyilvánvalóbb környezeti problémái, a nem megújuló erőforrások rohamos fogyása, a fajok eltűnése, a globális felmelegedés, az ivóvízkészlet elszennyeződése, a keletkező hulladék növekedése és feldolgozatlansága arra figyelmeztet, hogy a környezettel harmonikusabb szokásokat, környezetkímélőbb életvitelt, és ennek megfelelő értékrendet kell kialakítanunk. Ezért adtunk be 2005 márciusában pályázatot az Ökoiskola Cím elnyerésére, amit sikerült elnyernünk.

Iskolánk Pedagógia Programjában kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek. A környezeti nevelési program célja, hogy a tanulókban kialakuljon a környezettudatos gondolkodás és szemléletmód. Tiszteljék az élet minden formáját és legyen igényük az élővilág változatosságának megőrzésére. Ismerjék meg a környezetüket veszélyeztető problémákat, és vállaljanak szerepet mikrokörnyezetükben e problémák mérséklésében és kiküszöbölésében. Legyen része értékrendjüknek, mindennapi szokásaiknak, hogy a saját közösségükben tesznek valamit a szennyező hatások csökkentéséért. A szokások, értékek megváltoztatásának egyik leghatékonyabb eszköze az oktatás, nevelés és a képzés.

A tanulókkal megismertetjük azokat a múltbeli és jelenlegi folyamatokat, melyek következményeiként bolygónkon a környezeti válság jelei mutatkoznak. Megmutatjuk az éghajlatváltozás okait, a levegő, a vizek és a talajszennyező anyagait, a gazdasági tevékenység környezetkárosító hatásait. Felhívjuk a figyelmüket az élővilág sokféleségét veszélyeztető problémákra. Tudatosítjuk a tanulókban, hogy az élő és az élettelen környezet egy dinamikusan változó ökológiai rendszer, melynek az ember is része. Bármely beavatkozás e rendszerbe az egyensúly felbomlásához, és akár ökológiai katasztrófához is vezet, melynek az emberre is kiterjedő hatása lesz. Ráébresztjük őket cselekedeteik következményeire, és megismertetjük velük lehetőségeiket, tenni valóikat, melyekkel részt vehetnek a kialakult helyzet javításában. Így szerepet vállalhatnak saját környezetükben a szennyező anyagok káros mértékű felhalmozódásának megelőzésében és az élővilág védelmében és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ők is jó gazdái legyenek majd a rájuk bízott világnak.

A környezetvédelem, a környezettudatosság mellett egyre nagyobb szerepet kap a fenntartható fejlődés. A fenntarthatóság felé vezető úton kulcsszerep jut az oktatónak. Valódi változás csak akkor érhető el, ha a tanulók felismerik a változtatás szükségességének jeleit, tudnak, képesek és akarnak is tenni a környezeti katasztrófák megelőzéséért, elkerüléséért. Be kell vonnunk őket, elkötelezetté kell tenni őket sorsuk, környezetük alakításába. A változást elsősorban neveléssel és egész életen át tartó tanulás igényének és képességének a kialakításával érhetjük el.

A környezettudatos állampolgárrá nevelés az iskola egyik legfontosabb fejlesztési feladata. Intézményünk programja illeszkedik az általános iskolai programhoz, annak szerves folytatása. Továbbra is szeretnénk elmélyíteni az általános és a középiskolák közötti együttműködést. A környezettudatos nevelés céljaként megfogalmazott fenntartható fejlődés, környezettudatos magatartás előmozdításához elengedhetetlen, hogy az általános iskola befejezésekor a diákok megértsék, saját életükre alkalmazni tudják az olyan folyamatokat, mint a fenntartható fejlődés, a növekedés korlátai, az elővigyázatosság elve, a kölcsönös függőség.

        
AZ ELMÚLT HÁROM ÉV LEGFONTOSABB ESEMÉNYEI

A 2008-ban második alkalommal elnyert Ökoiskola cím nagyon sok feladatot jelentett, melynek megoldásában a tanárok és a diákok közösen vettek részt.

„Jeles” és a „Zöld” napokat együtt ünnepeltük meg.

Szeptemberben az Európai Autómentes Nap, az Ózon Napja, októberben az Állatok világnapja, novemberben a Városok napja, decemberben az „ÖkoMikulás,” Ökokarácsony, februárban az Élő Tisza Emléknapja játékos vetélkedő formájában került megrendezésre.

A márciusban tartott Víz világnapja alkalmából plakátversenyt hirdettünk meg, melyre nagyon ötletes és igényes alkotások érkeztek. Ezeket az aulában tekinthették meg az érdeklődők. Látogatást szerveztünk a Vízműnél, a víztoronyban, ahol a város és a környék vízellátásáról kaptak felvilágosítást a tanulók.

Áprilisban a Föld napja szellemében szerveztük meg a Diáknapot, melynek keretein belül előadásokat hallgathattak a tanulók, sportversenyeken vehettek részt, előzetesen kiadott feladatokat mutattak be, internetes vetélkedőt szerveztünk a számukra, valamint rajztehetségüket is megmutathatták azok, akik a Föld mozaik készítésében vettek részt.

Környezetvédelmi világnapon a hagyományos „Mártélyi-túra” került megszervezésre, de e mellett környezetvédelmi előadásokat szerveztünk, melyet a tanulók tanáraikkal együtt hallgattak meg. A Madarak és fák napján az ősszel kihelyezett madáretetőket rendbe hoztuk, odúkat helyeztünk el. A havas, hideg teleken folyamatosan etetjük a hozzánk ellátogató madarakat, melyek már állandó vendégeink lettek az évek során.

Tavasszal részt veszünk a közép- és általános iskolásoknak szervezett Bodnár Bertalan Emlékversenyen, ahol a környezetvédelemé a központi szerep.

Évek óta foglalkozunk szelektív hulladékgyűjtéssel. A műanyagflakonokat, alumínium dobozokat és elemeket gyűjtünk. A hulladékgyűjtés kapcsán is versenyt hirdettünk az osztályok között. Havonta egy táblázatban összesítjük az eredményeket, melyet a kémiai szertár ajtaján helyezünk el, így nyomon követheti mindenki a verseny alakulását. Az összetett győztes osztály egy egynapos budapesti kirándulást nyert.

Tanulmányi kirándulást szerveztünk a helyi A.S.A. Köztisztasági Kht. hulladéklerakó helyének a megismerésére, hogy minél több osztálynak be tudjuk mutatni, mi lesz az elszállított hulladék sorsa.

Minden év októberében, Mindenszentek körül megtartjuk a szintén hagyományos éjszakai gyalogtúrát, Mindszent- Mártély –Hódmezővásárhely között az árvízvédelmi gáton.

Tavasszal kirándulást szerveztünk a szegedi Vadasparkba, ahol rendhagyó biológia és földrajz órán vehetnek részt a tanulók.

Az első emeleti paravánon egy „Zöld Fal”-at alakítottunk ki, amelyen az érdeklődők mindig az aktuális környezetvédelmi hírekről, érdekességekről szerezhettek tudomást, illetve sok esetben a gyerekek saját készítésű munkáival dekoráltuk azt. Az aktuális rendezvényekről, lehetőségekről a Természetjáró tablón elhelyezett plakátról értesülhettek a tanulók. 

A 2007/2008. tanévtől folyamatosan erdei iskolai programon vehetnek részt 10. és a 11. osztályos tanulóink. Fontos feladat és cél az, hogy a diákokban a környezeti kérdésekhez való érzelmi és értelmi megközelítés között megfelelő egyensúlyt kialakítsuk, tudják, hogy mit, mitől és miért védjenek.

A környezettudatos szemlélet kialakításában kulcsszerepe van az erdei iskolának. Itt a pedagógusoknak lehetősége van rendszerben, egészben láttatni a világot, amelyet egyes tárgyakban szétdaraboltan ismernek meg a tanulók. Itt megérezhetik a természet nagyszerűségét, rácsodálkozhatnak az élet bonyolultságára, megszerethetik a növényeket, állatokat. Megismerhetik a környék történetét, felfedezhetik nyelvi, kulturális érdekességeit, a hagyományos mesterségeket és élményekben gazdagon térhetnek haza. Találkozhatnak olyan emberekkel, akik életükkel, viselkedésükkel minden pillanatban mintát adnak a diákoknak.

2010. március 15.- 19. és április 12.- 16. között Klastrompusztán tölthettünk el öt felejthetetlen napot.

2009 szeptemberében „Komposztbulit” szerveztünk, ahol általános és középiskolások figyelmét felhívtuk, hogy milyen értékek rejtőznek a szemétben, milyen lenne a helyes szelektív gyűjtés. Az általunk készített komposztot az iskola zöldséges- és virágos kertjében, illetve cserepes növényeink ültetésekor használjuk fel.

Évek óta szervezünk városunk közép- és általános iskolásainak környezetvédelemhez kapcsolódó rendezvényeket; évente legalább kétszer játékos-elmés vetélkedőkön mérhetik össze tudásukat az intézmények tanulói. Az elmúlt év szeptemberétől a helyi óvodásokat is bevonjuk programjainkba.

A TÁMOP 3.1.4. pályázat nyerteseként környezetvédelemhez kapcsolódóan három hetet meghaladó és egy hetes projekthetet valósítottunk meg. Ökoiskolaként rendszeresen megrendezett programjainkat „Jó gyakorlatként” feltöltöttük az adott oldalra. Az idei tanévtől referenciaintézmény jelöltként havonta megszervezett műhelyfoglalkozásokon vettünk részt, melynek központi témája a környezetvédelem volt. A TÁMOP 3.1.7. 11/2-es, napokban elnyert pályázat, segítségével referenciaintézménnyé szeretnénk válni a környezettudatos nevelés területén.

Dr. Patariczáné Kelecsényi Magdolna és Kecskemétiné Nánai Marianna

Share/Save