A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

 

A HISZK Eötvös József Székhelyintézmény pályázati munkájában résztvevő kollégák
 
 
Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia:
Szabó Gabriella
„A” modul magyar nyelv- és irodalom
tantárgytömbösített oktatás bevezetése

 
 

 
 
 
Matematikai kulcskompetencia
 
Rácz Richard
„A” modul matematika
3 hetet meghaladó projekt megszervezése

Kecskemétiné Nánai Marianna
„B” modul kémia
3 hetet meghaladó projekt megszervezése
Dr. Patariczáné Kelecsényi Magdolna
„B” modul földünk és környezetünk
műveltségterület tantárgyi bontás nélkül
moduláris program megszervezése

 

 
Idegen nyelvi kulcskompetencia

 
Benyhe-Kis Beáta
A” modul angol nyelv
témahét megszervezése
tanulói laptop programban való részvétel
Juhász Zoltánné
A” modul angol nyelv
témahét megszervezése
tanulói laptop programban való részvétel

 

 

Csak továbbképzésben résztvevő kollégák: 

Czili Réka
SNI tanulók együttnevelése
Földesiné Laurinyecz Mária
SNI tanulók együttnevelése
Martonosiné Rácz Erika
mérés-értékelés
Orbán István
menedzsment-képzés
 
 
Szakmai vezető:
Molnár Katalin
 
IKT asszisztens:
Benyhe Kis László
Share/Save