Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése 2015. június 2.

Az érettségi írásbeli dolgozatok szaktanár által javasolt

minősítésének nyilvánosságra hozása,

a kijavított dolgozatok megtekintése

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelés megtekintésére egy munkanap áll rendelkezésre

2015. június 2, kedd 8.00 – 16.00 óra.

A vizsgázók a dolgozatokat az iskola képviselőjének jelenlétében a titkárságon tekinthetik meg. A szaktanárok a kijavított dolgozatok értékeléséről személyesen is tájékoztatják a tanulókat a mellékelt táblázatban található beosztás szerint.

A vizsgázó észrevételeit 2015. június 3-án 16 óráig adhatja le. Az írásbeli dolgozatokra az észrevételeket írásban kell benyújtani Orbán István intézményvezető-helyetteshez.

A határidő után benyújtott észrevételt a vizsgabizottság nem tudja figyelembe venni.

Az írásbeli feladatlapok őrzési ideje egy év. Az őrzési idő eltelte után – harminc napon belül, kérelmére – a feladatlapok átadhatók annak, aki írta. Másolat készítésére önköltségen van lehetőség.

Hódmezővásárhely, 2015. május 5.

 

                                                                                              Orbán István

                                                                              intézményvezető-helyettes

 

Csatolmányok: 
Share/Save