Határtalanul - második utazás

A Határtalanul (HAT-17-02-2017-00014) pályázat keretében 6 napos kiránduláson voltunk Erdélyben. Elkészült a projektben vállalt „Gazdálkodj okosabban!” társasjáték erdélyi változata. Tanulóink és testvériskolánk diákjai már összeszokott csapatként végezték el a feladatokat. A közös játék önfeledt öröme tanúskodott arról, hogy sikerült egy igazán szórakoztató, izgalmas társasjátékot alkotnunk.

A kirándulások csodás helyszínei ismét lenyűgözték iskolánk diákjait. A Gyilkos-tó gazdag legendakincsének megismerése után még inkább varázslatos élményt jelentett. A Békás-szoros monumentális sziklatömbjeit látva megérezhettük emberi kicsinységünket. Tamási Áron sírjának megkoszorúzásakor felidéztük az Ábel-trilógia egyik darabjának szállóigévé vált mondását: „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. A korondi forgatagban mindenki megtalálta a számára kedves emléktárgyakat. A legnagyobb székelyre, Orbán Balázsra emlékezve nemcsak a csodálatos székelykapukat tanulmányoztuk, hanem összebarátkoztunk két helyi paripával is, miközben olykor-olykor érezni lehetett a szejkei forrásvíz petróleumos illatát.

Szentegyházától traktorral kapaszkodtunk fel a madarasi menedékházig, majd gyalogosan hódítottuk meg a csúcsot. A traktor vezetője hűen beszámolt a helyi szokásokról, a környékbeli medvék viselkedéséről, a téli időjárásról és minden másról, ami érdekelt minket. Megtudtuk, hogy a turulmadár melletti egyik kopjafát nemrégiben vitték fel a hegyre, hogy ezzel is hirdessék, még ma is magyarok lakják ezt a területet. A Madarasi Hargita adottságai és a kedvező időjárás lehetővé tették, hogy azonosítsuk a távoli hegyvonulatokat, hegycsúcsokat.

Szomorú történetet suttogott el nekünk a Bözödi-tó, és a falu lakóinak emlékét őrző megannyi kopjafa. A kőrispataki Szalmakalap Múzeumban Szőcs Lajos szívhez szóló előadásában arra tanította a diákokat, hogy legyenek hálásak a kultúránkért, és soha ne mondjanak le saját ötleteikről, álmaikról. Énlakán Lilla néni mutatta be a templomot, mesélt a falu szokásairól, amelyek sajnos lassan feledésbe merülnek, mert nagyon kevés fiatal maradt a településen.

Székelykeresztúron felkerestük a Petőfi-emlékhelyeket, testvériskolánk tanára, Zsidó Ferenc elevenítette fel a fehéregyházi csata előtti este eseményeit. A költő legendai sírján verseinek idézése közben koszorút helyeztünk el.

Köszönjük testvériskolánknak, a székelykeresztúri Zeyk Domokos Technológiai Líceumnak, hogy ismét szívélyesen fogadtak minket. Külön köszönjük Kiss József tanár úrnak, hogy végig segítette a programok megvalósítását, és bármilyen problémánkkal fordulhattunk hozzá.

                          Bacsó Ilona projektvezető és Udvardi Kiara 11.B osztályos tanuló

Share/Save